Bilim Dallar: Davran Sal Bilimler, Disiplinleraras Bilimler, Do a Bilimleri, Fen Bilimleri, Formal Bilimler, Sa L K Bilimleri Books LLC

ISBN: 9781232921677

Published: August 8th 2011

Paperback

34 pages


Description

Bilim Dallar: Davran Sal Bilimler, Disiplinleraras Bilimler, Do a Bilimleri, Fen Bilimleri, Formal Bilimler, Sa L K Bilimleri  by  Books LLC

Bilim Dallar: Davran Sal Bilimler, Disiplinleraras Bilimler, Do a Bilimleri, Fen Bilimleri, Formal Bilimler, Sa L K Bilimleri by Books LLC
August 8th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 34 pages | ISBN: 9781232921677 | 6.51 Mb

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 32. B l mler: Davran sal bilimler, Disiplinleraras bilimler, Do a bilimleri, Fen Bilimleri, Formal bilimler, Sa l k bilimleri, Sosyal bilimler, Sosyal bilimler altbilgileri, Temel bilimler, Uygulamal bilimler, Yap salMoreKaynak: Wikipedia. Sayfalar: 32. B l mler: Davran sal bilimler, Disiplinleraras bilimler, Do a bilimleri, Fen Bilimleri, Formal bilimler, Sa l k bilimleri, Sosyal bilimler, Sosyal bilimler altbilgileri, Temel bilimler, Uygulamal bilimler, Yap sal bilimler, Anlambilim, Fizik, -loji, Astronomi, statistik, Folklor, Jeofizik, Di hekimi, Mimarl k teorisi, Peter lkesi, Yer bilimleri, Fiziki co rafya, Van Arkel-de Boer i lemi, Sosyal felsefe, Medikal genetik, Elektronik i itme, N ropsikofarmakoloji, Green fonksiyonlar, leti im bilimleri, Kent ekolojisi, -nomi.

Al nt: Anlambilim (Semantik), anlamlar inceleyen bilimdir. Anlambilim felsefi ya da mant ksal ve dilbilimsel olmak zere iki farkl a dan ele al nabilir. Felsefi ya da mant ksal yakla m, g stergeler ya da s zc kler ile bunlar n g ndergeleri aras ndaki ba lant ya a rl k verir ve adland rma, d z anlam, yan anlam, do ruluk gibi zellikleri inceler. Dilbilimsel yakla m ise, zaman i inde anlam de i iklikleri ile dilin yap s, d nce ve anlam aras ndaki kar l kl ba lant gibi konular st nde durur.

Anlam, dilbilim ba lam nda s ylemlerin ve yaz l metinlerin zihindeki a r mlar olarak tan mlanabilir. Ancak bu tan m o unlukla eksiktir. nk bir ok kaynakta de i ik tan mlamalar mevcuttur. Anlam bir bak ma niyet, de er, bilgi vb. pek ok kavram kar layan bir terim olarak kar m za kmaktad r. A a daki c mle rnekleri bu durumu a klamaktad r: a) Bu s zc n anlam nedir?

b) Bu davran n n anlam nedir? c) Hayat n anlam nedir? d) Metnin anlam nedir? e) Bunu s ylemenin ne anlam var? f) Bu s ylediklerin anlams z de il mi? g) D nyan n G ne etraf nda d nmesinin anlam nedir? Bu soru c mlelerinden (a) c mlesinde s zl k anlamdan, (b) c mlesinde niyetten, (c) c mlesinde felsef -psikolojik bir anlamdan, (d) c mlesinde metinsel anlamdan, (e) c mlesinde s ylenen s z n gerekli olup olmad ndan, (f) c mlesinde belirgin olmayan bir iletiden ve (g) c ...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Bilim Dallar: Davran Sal Bilimler, Disiplinleraras Bilimler, Do a Bilimleri, Fen Bilimleri, Formal Bilimler, Sa L K Bilimleri":


pks-zawiercie.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us