นางอาย นราวดี

ISBN:

Published:

Paperback

496 pages


Description

นางอาย  by  นราวดี

นางอาย by นราวดี
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 496 pages | ISBN: | 3.51 Mb

อภิรดี หรือ นาง เดกสาวแสนสวยวัยซน สดใสไรจริตมารยา กลาคิดกลาทำและกลาแสดงออก ลูกสาวหัวแกวหัวแหวนคนเดียวของรัฐมนตรีเดนชาติ มีอันตองเดินทางไปรำเรียนตอทีโรงเรียนคอนแวนตหญิงลวนในปีนัง ทีนัน เธอไดเรียนรูประสบการณมากมาย ทังการกิน การอยูรวมกับคนอืนMoreอภิรดี หรือ นาง เด็กสาวแสนสวยวัยซน สดใสไร้จริตมารยา กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออก ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของรัฐมนตรีเด่นชาติ มีอันต้องเดินทางไปร่ำเรียนต่อที่โรงเรียนคอนแวนต์หญิงล้วนในปีนัง ที่นั่น เธอได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมาย ทั้งการกิน การอยู่ร่วมกับคนอื่น การปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎเกณฑ์ข้อบังคับ และอีกหลายอย่าง ท่ามกลางความปวดหัวของแม่ชีผู้คุมกฎในคอนแวนต์ และหัวใจรักได้ก่อเกิดโดยไม่รู้ตัวระหว่างเรียน ณ ตอนนั้น ความรู้สึกที่มี เธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร และมันเกิดขึ้นตอนไหนธนาธิป อักขรา คือชายหนุ่มที่เพียบพร้อมไปเสียทุกอย่าง ทั้งรูปร่างหน้าตา ฐานะ และหน้าที่การงาน เมื่อแรกพบกันเขาไม่ค่อยสบอารมณ์กับเธอเท่าใดนัก เพราะในสายตาเขาช่วงเวลานั้น เธอช่างเปิดเผยและกล้าหาญเกินความเป็นเด็กสาว แต่ด้วยหน้าที่ท่านกงสุลไทยที่มีอำนาจเต็มประจำปีนัง เขาจึงต้องดูแลความเป็นอยู่และเป็นไปของนักเรียนไทยที่นั่นด้วย หลายครั้งที่เธอเฮี้ยวขึ้นมา แทบไม่มีใครเอาอยู่ และเขากลายเป็นท่านกงสุลที่ แสนครึ ในความคิดของเธอไปเสียได้ ท่านกงสุลจัดการด้วยวิธีใด จึงทำให้เด็กสาววัยซน กลายเป็น นางอาย ได้Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "นางอาย":


pks-zawiercie.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us